کاهش 1.4 درصدی پروانه ساختمانی در سال 96

به گزارش خبرنگاران به نقل از مرکز آمار ایران، تعداد 9316 پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری تهران در سال 96 صادرشده است که نسبت به سال گذشته حدود 7.4 درصد افزایش داشته است.

کاهش 1.4 درصدی پروانه ساختمانی در سال 96

آنالیز نتایج طرح گردآوری اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر گردیده توسط شهرداری های کشور در سال 1396 در شهر تهران نشان می دهد:

الف- شهر تهران

در سال 1396، تعداد 65118 واحد مسکونی در پروانه های صادرگردیده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران، پیش بینی گردیده است که نسبت به سال گذشته حدود 1.4 درصد کاهش داشته است. متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه ها 7.0 واحد بوده است.

تعداد 9316 پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری تهران در سال 96 صادرگردیده است که نسبت به سال گذشته حدود 7.4 درصد افزایش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه های احداث ساختمان صادر گردیده از سوی شهرداری تهران در سال 96 بالغ بر 11823 هزار متر مربع بوده است که نسبت به سال گذشته حدود 11.5 درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه ها در دوره مورد آنالیز حدود 1269 متر مربع بوده است.

ب-کل نقاط شهری کشور

در سال 1396، تعداد 322962 واحد مسکونی در پروانه های صادر گردیده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری های کشور پیش بینی گردیده است که نسبت به سال گذشته حدود 2.1 درصد کاهش داشته است. متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه احداث ساختمان 2.6 واحد بوده است.

تعداد 122081پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری های کشور در سال 96 صادر گردیده است که نسبت به سال گذشته حدود 7.5 درصد افزایش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه های صادر گردیده برای احداث ساختمان در سال 96 حدود 59746 هزار متر مربع بوده است که نسبت به سال گذشته 4.1 درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زیربنا در این پروانه ها 489 متر مربع بوده است.

منبع: خبرگزاری مهر

به "کاهش 1.4 درصدی پروانه ساختمانی در سال 96" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "کاهش 1.4 درصدی پروانه ساختمانی در سال 96"

نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید