ووشو

ثبت نام همزمان اوجاقی، لشگری و صدیقی در روز نخست ثبت نام کاندیداهای ووشو

در روز نخست ثبت نام از کاندیداهای ووشو، حسین اوجاقی، امیرعباس لشگری و امیر صدیقی در انتخابات شرکت کردند.

15 خرداد 1399

تدارک اینچئون بهتر از گوانگژو است، روی بازی های آسیایی تمرکز نموده ام

خبرنگاران: رئیس فدراسیون ووشو معتقد است تدارکی که در این دوره برای بازی های آسیایی دیده شده بهتر از دوره قبل است.

14 شهریور 1398